O nas

Od 2007 roku zajmujemy się prowadzeniem spraw administracyjnych związanych z pobytem na terenie Francji pracowników delegowanych, dlatego też nasze doświadczenie we współpracy z administracja francuską jest bardzo duże. Na terenie Francji dysponujemy przedstawicielami, którzy doskonale znają zagadnienia związane z delegowaniem pracowników lub czasowym ich pobytem na terenie Francji w świetle nowych przepisów.

Nasza oferta Oferujemy pełne przedstawicielstwo na terenie Francji

Przedstawicielstwo na terenie Republiki Francuskiej
Tłumaczenie dokumentów
Pełne wsparcie 24h/7 dni w tygodniu w przypadku kontroli na drodze

 • 1

  przygotowanie i wystawienie atestacji lub deklaracji delegowania oraz przekazanie jej właściwej instytucji na terenie Francji

 • 2

  zapewnienie łączności z administracja francuska niezbędnej podczas pobytu pracowników na terenie Francji

 • 3

  zapewnienie przedstawicielstwa na terenie Francji

 • 4

  przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, wymaganych przez stronę francuską, podczas delegowania pracowników

 • 5

  elektroniczna obsługa deklaracji

 • 6

  wymiana korespondencji pomiędzy Klientem a administracją francuską

 • 7

  obsługa i przechowywanie dokumentacji wymaganej przez administracje francuską przez okres wskazany w przepisach prawnych

 • 8

  utrzymywanie stałego kontaktu z Klientem w kwestiach dotyczących spraw świadczenia pracy na terenie Francji

Przedstawicielstwo na terenie Francji

DLA TRANSPORTU

Nowe wymagania Francji, które mają zastosowanie od dnia 1 lipca 2016r. nakładają na zagranicznych przedsiębiorców obowiązki związane z zastosowaniem francuskiego prawa pracy oraz związanego z tym przedstawicielstwa na terenie Francji. Nowe przepisy mają zastosowanie do kabotażu oraz przewozów dwustronnych, nie dotyczą przewozów tranzytowych. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący przewozy na terytorium Francji jest zobowiązany zapewnić pracownikowi minimalne wynagrodzenie w wysokości co najmniej 9, 68 euro za godzinę pracy w przewozach objętych tą regulacją.

Dekret nr. 2016-418 Loi Macron nakłada na przedsiębiorcę m. in. konieczność opracowania dokumentacji pracowniczej w języku francuskim oraz przechowywania części tej dokumentacji w kabinie pojazdu. Dodatkowo dokumentacja musi być przechowywana u Przedstawiciela we Francji i udostępniania administracji francuskiej na każde żądanie.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy, każdy pracodawca, który oddelegowuje pracowników do Francji musi wyznaczyć na terytorium tego kraju swojego   przedstawiciela, którego zadaniem jest reprezentowanie go wobec uprawnionych instytucji kontrolnych, takich jak: inspekcja pracy, policja, żandarmeria, służby celne, inspekcja transportu drogowego, inspekcja podatkowa.

DLA BIZNESU

Zmiana przepisów dotyczących świadczenia usług na terenie Francji, nakazuje posiadanie na terytorium Francji Przedstawiciela Ustawowego do kontaktu z organami administracji francuskiej regulującymi pobyt i pracę obcokrajowców. Przepis ten dotyczy również firm świadczących nawet kilkudniowe usługi na terenie Francji, związane między innymi z montażem sprzedawanych produktów.

W związku z nowymi przepisami proponujemy Państwu pomoc w spełnianiu wymogów administracyjnych poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, wyznaczenie Przedstawiciela we Francji, który będzie Państwa reprezentował we wszystkich sprawach związanych z świadczeniem usług dla Państwa Klientów na terenie Francji.

Naszą ofertę przygotujemy indywidualnie pod Państwa zapotrzebowanie. Oferujemy przystępne ceny i profesjonalną obsługę.

Zachęcamy Państwa do kontaktu i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Konsulting Doradztwo biznesowe

Pomoc w stworzeniu własnej firmy, szkolenia i wsparcie, biznes plan, analiza rynku, analiza wykonalności, ryzyka. Wyszukiwanie i pozyskiwanie klientów, promocja firm polskich we Francji, wprowadzanie nowego produktu na rynek francuski.

Tłumaczenia telefoniczne

Zapewniamy całodobowe tłumaczenia telefoniczne w razie nagłych przypadków

Tłumaczenia Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe w przystępnej cenie

Formularz kontaktowy Zostaw nam wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe!

Telefony kontaktowe

+33 622 310 368

Adres e-mail

contact@itcdr.com